Maatwerkoplossing na uitvoerige proefnemingen

GMB en Sustec

Het vergisten van zuiveringsslib – waarbij biogas vrijkomt – is van oudsher een belangrijke manier om energie (terug) te winnen bij de zuivering van afvalwater. De afgelopen jaren staat slibvergisting weer volop in de belangstelling. Dit komt onder meer door de ambitie van waterschappen om van RWZI’s (rioolwaterzuiveringsinstallaties) zogenoemde energiefabrieken te maken.

Vergisting van zuiveringsslib optimaliseren

Aan de combinatie GMB/Sustec heeft REKO meerdere inwendig gevoede trommelzeven geleverd ten behoeve van hun gepatenteerde TurboTec® systeem. Dit is een continue Thermisch DrukHydrolyse installatie (cTDH), welke dient als voorbehandeling om de biogasproductie bij de vergisting van zuiveringsslib te optimaliseren.

Trommelzeven

De REKO trommelzeven worden toegepast als onderdeel van een innovatieve menger-scheider voor het warme gehydroliseerde slib, waardoor de energie-terugwinning aanzienlijk wordt verbeterd.

Sustec TurboTec systeem

Maatwerk

Deze voorbehandelingstechnologie voor het gehydroliseerde slib werd voor het eerst succesvol toegepast op de pilot plant op RWZI Venlo, waarbij GMB/Sustec in nauwe samenwerking met REKO proefnemingen heeft gedaan met diverse uitvoeringen trommelzeven. Dit heeft geresulteerd in maatwerkoplossingen voor de installaties op beide RWZI’s.

Het Sustec TurboTec® systeem op RWZI Venlo

 

Naast de trommelzeven voor het gehydroliseerde slib heeft REKO op RWZI Venlo en RWZI Apeldoorn ook de trommelzeven geleverd voor de filtratie van het “koude” slib voorafgaand aan het TurboTec® systeem.

inwendig gevoede trommelzeven type TM 80/180

Klant / partner

Logo Colsen Logo VION